Ett löv, som symboliserar Green Compliance

Om Green Compliance Scandinavia AB

Green Compliance Scandinavia AB är till för att hjälpa bolag navigera och hitta nya lösningar för en hållbar utveckling.

Om Green Compliance

Green Compliance är till för att hjälpa bolag navigera och hitta nya lösningar för att växa, samtidigt som klimatavtrycket minskar. För att lyckas med detta så måste man våga tänka nytt om gamla affärs- och inkomstmodeller, samt våga att se framåt på ett förändrat konsumtionsmönster och samhällets prioriteringar. Med andra ord, relationen mellan affärsutveckling, hållbarhet och affärsjuridik. 

Hos Green Compliance får man hjälp när det gäller de stora förändringarna, de juridiska frågorna, eller den lilla detaljen som ni helt enkelt inte hittar svaret på. Vilka risker innebär den nya idéen, eller hur man på bästa sätt kan genomföra sitt hållbarhetsprojekt och testa sin nya idé för en hållbar utveckling.

Politiken för en hållbar utveckling

EU har tagit ett tydligt ställningstagande om att vara klimatneutrala till år 2050 och med delmål att minska utsläppen med minst 55% jämfört med 1990, redan till år 2030. För att vi ska komma dit så behövs ett fungerande näringsliv med en hållbar utveckling, där produkter och tjänster som erbjuds är med på att förverkliga detta mål.

För att göra det så måste också företag våga tänka nytt. EU har i denna förbindelse antagit flera regelverk, för att säkerställa uppfyllelse av sina internationella åtaganden som också följer av Parisavtalet.

En skog med ett litet hus

Affärsidé

Affärsidéen till Green Compliance är enkel. Företag som önskar att följa med på denna nya gröna vågen, behöver också anpassa sin verksamhet till det nya regelverket och hitta de möjligheter som följer med stora fundamentala förändringar. Ser man regeländringarna tidigt, så är det också lättare att lägga rätt strategi för framtiden och skapa en hållbar utveckling.

Ett bra system för compliance och internkontroll hjälper dig att få översikt och prioritera din tid riktigt framåt. Green Compliance hjälper dig med detta, så att ditt bolag ska kunna göra mer av det som ni gör bäst.

Ta kontakt

För att kontakta Green Compliance så fyll i formuläret här eller skicka ett mail till info@greencompliance.se