en äng med solrosor

ISO Certifiering 14001:2015

Green Compliance hjälper ditt företag med ert miljöledningssystem för att klara certifieringen.

ISO Certifiering

ISO-14001:2015 är en internationellt godkänd standard för miljöledning, som hjälper företag att strukturera sitt miljö- och hållbarhetsarbete och minska sin miljöpåverkan. Genom att implementera standarden så tar organisationen kontroll över sina miljöaspekter och får en handlingsplan för hur man systematiskt jobbar för en bättre miljö. Själva certifieringen är en kvalitetsstämpel på systemet, som i ökad grad efterfrågas när hållbarhet, miljö och klimat står högre och högre på dagordningen hos flera företag.

Green Compliance kan hjälpa ditt företag med arbetet för att klara en certifiering. Från analys av nu situationen, vilka dina viktigaste miljöaspekter är och vad som bör prioriteras framåt, till handlingsplaner, upplärning av anställda, implementering av förändringar och dialog med revisor från certifieringsorganet.

Tillsammans ser vi till att få allt på plats i tid för att ni ska klara er certifiering!

Exempel på positiva effekter av ISO certifiering

  • Ökad konkurrenskraft och förtroende i er bransch

  • Systematiken på plats. Att jobba med hållbarhet och miljö kräver arbete över tid för bästa resultat. 

  • Engagerar personalen, bättre kunskap och delat ansvar för genomförande

  • Effektivare användning av vatten, energi, avfall m.m

  • Ordning och reda med medvetna val

en äng med strån och gräs i morgonsolen

Kontakta om du vill ha hjälp med ISO Certifiering

Hör av dig om ditt mål med implementering av miljöledningssystem i din organistion. Tillsammans ser vi på er nuvarande situation och lägger en strategi för att uppnå kraven till en certifiering.