Hållbarhetsrapporter

En välskriven hållbarhetsrapport, som förklarar vad er organisation har gjort för miljön och vilken effekt det har haft är ett fint sätt att marknadsföra sin organisation och stärka sitt varumärke.

Hållbarhetsrapport för att stärka ditt varumärke

En välskriven hållbarhetsrapport, som förklarar vad er organisation har gjort för miljön och vilken effekt det har haft är ett fint sätt att marknadsföra sin organisation och stärka sitt varumärke.

Green Compliance hjälper er gärna med detta arbetet. Allt från att analysera vilka miljöaspekter som bör tas med, till vilken effekt de haft på miljön och att skriva själva rapporten.

Vattendroppar på grönt löv

Kom ihåg att allt räknas

Det är lätt att bli förblindad av långa fina rapporter med massa beskrivande bilder och tal, men systematiken och arbetet med miljöaspekterna är fortfarande det viktigaste för en hållbar utveckling.

Önskar ni att skriva rapporten själva? Här är några konkreta tips:

1. Skriv en lista på vilka aspekter ni vill ha med och rangordna dem i den ordningen som de ska presenteras. Är din organisation pliktig att skriva en hållbarhetsredovisning, så följ mallen för dessa.

2. Gör rapporten enkel och tydlig. Läsaren har inte nödvändigtvis detaljkunskap om vilka utmaningar som din bransch står inför eller hur stort och betydande ett visst arbete med en miljöaspekt har varit.

3. Var tydlig med vad ni har gjort, hur ni har gjort det, varför ni valde att jobba med just de aspekterna och vilken betydelse det har för er miljöpåverkan. Att förklara tydligt hur ni har prioriterat och visar också att ni är handlingskraftiga och inte bara skriver fina ord och ambitioner.

4. Var konkret och göm inte undan de där handlingarna som ni gjort, som ni kanske själva känner är genomfört några år för sent. Ni är långt ifrån ensamma och nu är bättre än sen.

5. Kom ihåg att det är viktigt att vara konkret och inneha dokumentationen som stöttar upp det som kommuniceras. 

6. Var stolta över det ni genomfört och de resultaten ni fått fram! Glöm inte att också presentera de positiva miljöaspekterna som ni kanske har gjort mer av.

Behöver ni hjälp? Ta kontakt!