Green Compliance, Karins hund i skogen

Privacy Policy för Green Compliance

Green Compliance värnar om besökarnas integritet och sparar ingen onödig information om besökare av hemsidan.

Privacy Policy för Green Compliance Scandinavia AB

Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur Green Compliance Scandinavia AB, org.nr: [559403-3416, med adress [Björnmarcksgatan 4, 254 34 Helsingborg], samlar in, använder, sparar och delar personuppgifter för besökare och användare av hemsidan greencompliance.se (nedan kallat "webbplatsen"). Green Compliance värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen ta kontakt på info@greencompliance.se

Vilka personuppgifter samlas in och varför?

Följande personuppgifter samlas in och behandlas i samband med användning av webbplatsen:

a) Kontaktuppgifter: När du tar kontakt via e-post eller telefon kan det vara att uppgifter om dig sparas, till exempel dina kontaktuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer, för att kunna besvara och hantera dina frågor och ärenden.

b) Teknisk information: När du besöker webbplatsen samlas det in teknisk information, såsom IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, tidpunkt för besök och vilka sidor du besöker på webbplatsen. Denna information används för att förbättra och optimera webbplatsen samt för att analysera och förstå hur användare interagerar med webbplatsen.

c) Cookies: Det används cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för att samla in statistik om användarnas beteende.

Hur delas personuppgifter?

Dina personuppgifter delas inte med tredje part, förutom i följande situationer:

a) Tjänsteleverantörer: Anlitade tjänsteleverantörer och underleverantörer för att utföra vissa uppgifter på vägnar av bolaget, såsom drift av webbplatsen, analys av användarbeteende och support. Dessa tjänsteleverantörer kan komma att få tillgång till dina personuppgifter, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra sina åtaganden.

b) Juridiska krav: Dina personuppgifter delas om det är en skyldighet enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut att göra detta, eller för att skydda egna rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Det vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstöring.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer de att raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som har samlats in om dig och hur dessa behandlas. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, att be om att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas. I vissa fall kan du också ha rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, ta kontakt på info@greencompliance.se

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att klaga hos Datainspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet i det land där du är bosatt.

Ändringar av integritetspolicy

Denna policy kan uppdateras och ändras från tid till annan för att säkerställa att den är aktuell och i enlighet med gällande lagstiftning. När det är väsentliga ändringar kommer det att informeras om genom att en uppdaterad version av policyn publiceras på webbplatsen. För att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar så bör du besöka denna sida regelbundet.

Senast uppdaterad: [04-09-2023]