Höstbär som hänger i ett träd med röda blad

Strategi

Green Compliance hjälper bolag att navigera och hitta nya lösningar för att växa, samtidigt som klimatavtrycket minskar.

Framtidens affärsmodeller är cirkulära. 

Låter det bekant? Affärsstrategier och hållbarhetsstrategier är faktiskt samma sak. Men det kan vara svårt att se sin egen affärsmodell utifrån och se vilka delar som måste förändras för att lyckas också i framtiden. 

Är ni fast i ett linjärt tänk?

Hur hållbart jobbar din organisation egentligen idag? Är det svårt att identifiera era miljöaspekter eller vad ni kan göra annorlunda för att vara konkurrenskraftiga också i framtiden? 

För att vi tillsammans ska klara att leva upp till hållbarhetsmålen så krävs det ett fungerande näringsliv, som tillsammans med politikerna jobbar för att förändra våra vanor och hur vi ser på företagens plats i samhället. 

Det är dags för linjära affärsmodeller att bli till cirkulära affärsmodeller. 

Att ha organisationens hållbarhetsstrategi som kärna när man tar fram sin nya affärsstrategi. Se på sina inkomstmodeller och produktflöden - hur är er miljömässiga prestation och vad är det era kunder, leverantörer och samarbetspartners förväntar sig av er framöver? Låt Green Compliance hjälpa er med detta och hitta hur ditt företag ökar sin konkurrenskraft genom att arbeta hållbart.

Karin, grundare av Green Compliance, jobbar framför en dator på ett kontor

Kärnan är att se på relationen mellan affärsutveckling, hållbarhet och affärsjuridik. 

Green Compliance hjälper bolag att navigera och hitta nya lösningar för att växa, samtidigt som klimatavtrycket minskar. För att lyckas med detta så måste man våga tänka nytt om gamla affärs- och inkomstmodeller, samt våga att se framåt på ett förändrat konsumtionsmönster och samhällets prioriteringar. Att tidigt se framtida förutsättningar gör att man också tar bättre val för utvecklandet av verksamheten.

Ta kontakt

Ta kontakt så tar vi ett första inledande möte och ser på era utmaningar och möjligheter för ett hållbart företagande.