En planta som växer

Min bakgrund

Många års arbetslivserfarenhet och två mastergrader inom relationen mellan affärsjuridik, hållbarhet och hållbar affärsutveckling

Grundaren av Green Compliance

För att vi ska ha en möjlighet att nå klimatmålen så behövs det ett fungerade näringsliv, som hjälper till att sänka klimatavtrycket och bidrar till en bättre fördelning av jordens resurser.

Jag har studerat denna metod noggrant, förhållandet och kopplingen mellan innovation, affärsutveckling, hållbarhet och lagstiftning. Efter flera års studier så blev jag färdig med två mastergrader. En från Handelshögskolan BI i Oslo, där jag studerat Management och fördjupat mig inom innovation, hållbarhet och affärsutveckling. Den andra mastergraden är en LLM (Master of Laws) i internationell affärsjuridik från Vrije Universiteit i Amsterdam, med fördjupning inom lagstiftning kopplat till hållbarhet och klimatförändringar. Parallellt med detta har jag jobbat med compliance inom varuhandeln i många år och har hållit många presentationer, kurser och workshops i riskanalyser och hur man bygger upp och startar system för internkontroll. Här hade jag också möjligheten att jobba med projekt innanför till exempel producentansvar och den norska Åpenhetsloven.

Tillsammans har detta gett mig den erfarenhet och kunskap jag idag besitter om hur bolag, som strategiskt jobbar med compliance, inte bara ligger i framkant med att följa gällande regler, men också hittar nya konkurrensfördelar när reglerna förändras. 

Läs mer på LinkedIn

"Vi har alla ett gemensamt ansvar för att nå klimatmålen. För att göra detta så behöver vi ett fungerande näringsliv, som jobbar cirkulärt och med en bättre fördelning av våra gemensamma resurser."

- Karin Sandgren, Grundare av Green Compliance Scandinavia AB

Karin, grundare av Green Compliance, står på ett kontor och dricker kaffe

Mina styrkor

Mina styrkor är att jag har specialiserat mig både på juridiken kopplad till hållbarhet och på hållbar affärsutveckling. Detta gör att jag ser flera sidor av din verksamhet och kan på det sättet hjälpa dig att navigera i de komplexa utmaningar som det gröna skiftat kan innebära. Jag har ett genuint engagemang för att vi tillsammans ska klara att sänka klimatavtrycket för din organisation. De bästa lösningarna är de som är konkreta och genomförbara. Dessa hittar vi bäst tillsammans.

Kontakta Green Compliance

Ta kontakt med mig här för att prata om hur jag kan hjälpa ditt företag genom det gröna skiftet.

Många av bilderna som ni hittar på hemsidan är tagna av fenomenala Emelie Andersson i Nybro. Se fler av hennes bilder på Instagram @photosbyyemelie.

Löv som symboliserar Green Compliance