en bild på skog tagen ovanfrån

Dax att köpa julgran!

Ska man verkligen köpa en riktig gran?

Tillbaka till blogg
Ska man verkligen ha en riktig gran?

Planerar du att köpa julgran nu i helgen? Eller har du redan en inhandlad plastgran, som bara väntar på att få packas upp och monteras också i år? Lagom så här i adventstider så ringer telefonen hos mig med frågan som många verkar ställa sig:

Vad är egentligen bäst för miljön – plastgran eller en riktig gran?

Det korta och enkla svaret på den frågan är att en riktig gran är bättre för miljön än en plastgran. Kan man få hugga en svensk Rödgran i sin närmiljö så är det alternativet med minst miljöpåverkan. Kan man inte det, så är det bästa att se efter svenska ekologiska granar. Ett tips är att till exempel se efter KRAV-märket. KRAV-märkta julgranar odlas ekologiskt, men alla ekologiska granar är inte KRAV-märkta.

Om man inte klara att få tag på en ekologisk eller KRAV-märkt gran, så är en ”vanlig” Rödgran, som inte transporterats så långt, ett bra alternativ. Tyvärr så är det vanligt att granar som inte är ekologiskt odlade har besprutats med olika kemikalier, som kan vara skadliga för naturen.

Svenska ädelgranar, som till exempel Kungsgran, har många gånger ett lite större avtryck än rödgranar, eftersom de oftast odlas med mer bekämpningsmedel och gödselprodukter. Undantag om ädelgranen är ekologisk eller KRAV-märkt såklart.

Men plastgranen håller ju i många år? Blir inte det bättre än att det ska huggas ner en ny gran varje år?

 Plastgran är, även om de används i många år, det sämsta miljövalet. När man ser på miljöavtrycket för en plastgran, så behöver man se på hela livscykeln. När man räknar ihop miljöpåverkan som kommer från både produktion, transport (ofta från Asien) och alla giftiga kemikalier som släpps ut vid återvinning av en plastgran, så är den totala miljöpåverkan mycket (!) större för plastgranar, jämfört med miljöpåverkan för många år med konsumtion av vanliga riktiga granar. Ofta har plastgranen producerats av farlig PVC-plast (råolja) i Asien och när den en dag ska återvinnas så bidrar den till utsläpp av växthusgaser.

Men, om du redan äger en plastgran. Försök att få den att hålla så många år som möjligt. Stora delar av utsläppen kommer från just produktion och transport.

En skog med ett litet husSå tips för julgranshandlandet!

1)    Har du möjlighet att få hugga en gran själv i ditt närområde?

2)    Se efter en ekologisk eller KRAV-märkt gran

3)    Se efter närproducerade granar

4)    Rödgran har som regel lägre miljöpåverkan än ädelgranar

5)    Äger du redan en plastgran, så försök att få den att hålla så många år som möjligt

Trevlig advent!