Gröna löv

Är man stor och stark, så måste man också vara snäll.

Och ta ansvar!

Tillbaka till blogg

Är man stor och stark, så måste man också vara snäll. Och ta ansvar!

Sommaren 2022 så flyttade jag tillbaka till Sverige, efter att ha bott i (bland annat) Norge i väldigt många år. Sommaren 2022 var också den sommaren då den norska Åpenhetsloven trädde i kraft. ”The Transparency Act” på engelska. Lagen kom för att öka stora företags ansvar för mänskliga rättigheter i sina leverantörskedjor. Det kom, lite enklare sagt, ett krav för stora företag att ta hänsyn till villkoren för människors situation som de själva är med och påverkar.

Sista året i Norge så jobbade jag mycket med denna nya lag och hur man som stort företag kunde anpassa sin verksamhet till efterlevnad av den nya lagstiftningen. Startskottet som resulterade i den norska lagen var bland annat olyckan i Bangladesh i 2013, när en textilfabrik rasade vilket medförde att över 1130 människor miste livet och ännu fler skadades. I byggnaden producerades textil till flera stora globala klädproducenter. Syftet är att man som stor och viktig aktör på marknaden också ska se till att de mänskliga rättigheterna respekteras och att de som arbetar i leverantörskedjan har anständiga arbetsförhållanden. Till exempel, så ska man som stort företag visa aktsamhet så att någon annan i leverantörskedjan inte måste jobba under omänskliga förhållanden för att man som stor aktör ställer för höga och ogenomtänkta krav i sin upphandling utan att ta hänsyn till konsekvenserna för motparten.

I Norge så gäller lagen mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Den 23 februari 2022, så publicerade EU sitt förslag för hur vi kan jobba med tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjorna (CSDDD). I EU:s förslag, så ska stora företag ta ansvar både för arbetsförhållanden och för hållbarheten när det gäller klimatavtryck. Stora företag ska med andra ord kunna visa hur de, genom sin verksamhet, bidrar till att vi når målen som följer av Parisavtalet. Är man en stor och viktig aktör, så har man också mycket makt till att påverka. Både när det gäller arbetsförhållanden i leverantörskedjorna med respekt för mänskliga rättigheter och när det gäller klimatpåverkan.

Parlamentet och rådet når överenskommelse för att skydda miljön och de mänskliga rättigheterna

Precis innan jul, så publicerades den glada nyheten att Rådet och Europaparlamentet preliminärt har kommit överens om direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag. Detta är glada nyheter! Det nya direktivet ska fastställa skyldigheter och regler för stora företag när det gäller både potentiella och faktiska negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljön. Omfattningen är med avseende både på företagets egen verksamhet, deras dotterbolag, verksamheten hos deras affärspartners både i tidigare led och delvis i senare led till exempel vid återvinning.

Kort förklarat, så är krävs det att företagen antar en plan som säkerställer att deras affärsstrategi och affärsmodell är förenliga med Parisavtalet. Det betyder att stora företags skyldighet att både anta och genomföra omställningsplaner för att begränsa klimatförändringarna stärkts.

Bakgrunden till direktivet är att hållbarhet och hållbarhetsprestandan är viktigt för och väl förankrat i EU:s värderingar. Även om många stora företag redan är engagerade i frågan om att respektera mänskliga rättigheter och jobba för en bättre miljö, så går dessa processerna alldeles för långsamt. Därför kom det en uppmaning från Europarlamentet till Europakommissionen att ta fram ett lagförslag för tillbörlig aktsamhet i leverantörskedjan.

Än så länge är överenskommelsen preliminär. Nästa steg är att den ska godkännas och formellt antas av både rådet och parlamentet. När detta är färdigt, så får medlemsländerna två år på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning.

Oavsett om ditt företag är omfattat av direktivet eller inte, så är detta ett strålande tillfälle att starta arbetet med tillbörlig aktsamhet i egen verksamhet. Om inte annat för att behålla sin konkurrenskraft i framtiden, när lagen väl träder i kraft.

Behöver man hjälp med detta arbetet så är man såklart välkommen att ta kontakt!


PS,

Känner du dig inte helt trygg på EU-politiken? Här kan du läsa mer om hur EU fattar beslut om sin politik. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/how-eu-policy-decided_sv

Blev du nyfiken på den norska lagstiftningen? Här är en länk till en sida som beskriver hur den fungerar, eller ta kontakt så kan jag berätta mer https://www.forbrukertilsynet.no/vi-jobber-med/apenhetsloven/the-transparency-act